Amanda Todd: เรื่องสะเทือนขวัญของเด็กสาว ที่ “ไซเบอร์-สทอลเกอร์” ข่มขู่จนต้องฆ่าตัวตาย

เรื่อง : อูน                อินเตอร์เน็ตไม่เคยลืม...

Read More