เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นิทรรศการ crossing the dateline
ได้เปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ไปเป็นที่เรียบร้อย 

              โดยได้รับเกียรติจาก Mrs.Anne L. Seshadri ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มาเป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ โดยมีคุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และทีมผู้บริหารหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ต้อนรับ

 

               นิทรรรศการ Crossing the Dateline เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 ท่าน และศิลปินร่วมอีก 1 ท่านที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนักเวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง Crossing the Dateline จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชม ณ ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม  – 4 มิถุนายน 2560 สามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Facebook Comments Box