งานพยากรณ์การกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไม่ดูไม่ได้แล้ว !!
นำสุดยอด 40 นักโหราศาสตร์ ร่วมงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ”
ไขรหัสลับแห่งดวงชะตาจากศาสตร์ต่างๆ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-25 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

คณะผู้จัดงานถ่ายภาพร่วมกับเหล่านักพยากรณ์ชั้นนำของประเทศไทย

              โหราศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่ช่วยไขความลับแห่งดวงชะตาอยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งใครหลายๆ คนอาจไม่เชื่อเรื่องคำทำนายทายทัก แต่ถ้าได้รับรู้เพื่อเตรียมตัวในการรับมือและป้องกันอย่างระมัดระวังถือเป็นเรื่องที่ดี โอกาสนี้ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  และ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม จัดงานพยากรณ์การกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” พบกับการรวมตัวของสุดยอด 40 นักโหราศาสตร์ชั้นนำ ที่จะมาร่วมทำนายดวงชะตาราศีในศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานสมทบทุนมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ เพื่อคนพิการ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

(จากซ้าย) อารยา จิตตโรภาส ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน , คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒาเชสเชียร์ และ วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธาน ชมรสคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมจัดงานครั้งนี้

              คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “การจัดงานพยากรณ์ที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของผู้สนใจการพยากรณ์โชคชะตาราศีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง และด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสยามพารากอนในด้านสถานที่จัดงาน  โดยครั้งนี้จึงใช้ชื่องานว่า “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ มีจุดประสงค์หลักเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่พิการแขน ขา และลำตัวตลอดชีวิตโดยให้การสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนการฝึกอาชีพตามความถนัด และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพภายนอกได้อีกด้วย”

ส่วนหนึ่งของเหล่านักพยากรณ์ชั้นนำของประเทศไทยที่จะมาร่วมทำนายในงาน

               ไฮไลท์ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การพยากรณ์จากทีมสิริวัฒนาพยากรณ์หลายแขนง อาทิ เจ้าของศาตร์ “เบอร์มงคล” อ.พลชย กุลเบญจศิริ กล่าวว่าปัจจุบันคนให้ความนิยมเรื่องเบอร์มงคลเป็นอย่างมาก ซึ่งศาสตร์นี้มีมานานแล้วเป็นศาตร์ไคโร ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน เลขบัญชี หรือ ทะเบียนรถ ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา แม้กระทั่งตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์สามารถส่งผลต่อชีวิตที่ก่อให้เกิดพลังงานต่อผู้ใช้ ซึ่งตัวเลขเล่านี้สามารถบอกตัวตนของคน ๆ นั้น รวมถึงสามารถบอก หรือ วิเคราะห์ได้ทันทีว่า ดีหรือ ไม่ดี อย่างไร ควรใช้ต่อหรือไม่ ส่วนการเลือกจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือไม่เปลี่ยนนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล  สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเดินสายกลาง สวดมนต์ และทำดี ละเว้นความชั่ว ทำให้จิตใจผ่องใสจะช่วยบรรเทากรรมที่มีลงได้ ผู้ที่สนใจสามารถมาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์กับอ.พลชย ภายในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

อารยา จิตตโรภาส ร่วมเช็คเบอร์โทรศัพท์จากเจ้าของศาตร์ “เบอร์มงคล”

                สำหรับหลักการเลือกเบอร์มือถือนั้น จะต้องเลือกบอร์ให้เหมาะสมกับตัวผู้ใช้ เบื้องต้น อ.พลชย ใช้ศาสตร์ผลรวมของเลขทั้ง 10 หลัก  ซึ่งหมายถึง นำเลข 10 ตัวมาบวกรวมกัน โดยเลขที่จัดอยู่ในกลุ่มดี ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 9, 14, 15, 19, 24, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 69 และ 79 ส่วนกลุ่มผลรวมปานกลาง ได้แก่ 10, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 31, 25, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 74 และ 75 นั่นหมายถึงประสบความสำเร็จ แต่จะพบกับปัญหา และอุปสรรค เหนื่อยมาก ต้องใช้ความพยายามและสติ จึงจะสำเร็จ ส่วนกลุ่มผลรวมที่ไม่ดี ได้แก่ 12, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48, 49, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80 และ 81 จะเหนื่อยมากด้วยปัญหาและอุปสรรครุมเร้า การเงิน ขัดสน ความรักแตกหัก มีแต่อุปสรรคไม่จบสิ้น

อาจารย์ชินธิป คงเอกบุญสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและนรลักษณ์ศาสตร์

                ขณะที่ อ.ชินธิป คงเอกบุญสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและนรลักษณ์ศาสตร์ กล่าวด้วยความมั่นใจว่า มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล สามารถยืนยันได้  มีการเรียบเรียงและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีสถิติที่น่าเชื่อถือ เป็นศาสตร์ที่มีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ความน่าเชื่อถือและความแม่นยำจะเกิดขึ้นได้โดยผู้ตรวจดวงชะตา จะต้องมีข้อมูลของตนเองที่ชัดเจน ละเอียด และไม่มีการปิดบังซ่อนเร้น  ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่ต้องมี คือ วัน-เดือน-ปี เกิด  เวลาเกิด หรือที่เรียกว่าเวลาตกฟาก  และหากมีจังหวัดที่เกิดด้วย จะทำให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดที่เกิดส่งผลต่อองศาของดวงดาว หากตรวจดวงชะตาแล้ว เป็นช่วงที่ชีวิตไม่ค่อยดี ก็ไม่ต้องตกใจ หลักคำแนะนำตามพุทธกาล จะแนะนำให้ทำบุญ ทำทาน ไถ่ชีวิต ช่วยเหลือผู้อื่น  โดยสรุปคือ “ธรรมทาน” เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

อาจารย์ชัญญา สุวรรณคีรี นักพยากรณ์ศาสตร์พม่า นำตัวเลข วันเดือนปีเกิดใช้ในการทำนาย จะให้ความแม่นยำและเจาะรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

               ด้าน อ.ชัญญา สุวรรณคีรี นักพยากรณ์ศาสตร์พม่า ที่ใช้ตัวเลข วันเดือนปีเกิด ในการทำนาย ซึ่งความโดดเด่นของศาสตร์นี้ จะให้ความแม่นยำและเจาะรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน “ศาสตร์นี้จะใช้การคำนวณของตัวเลข มีทักษา เป็นตัวบอกเรื่องราว แลกาลโยค เป็นตัวบอกเหตุ ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ซึ่งจะใช้ปฏิทินร้อยปีในการคำนวณควบคู่กัน โดยจากประสบการณ์ในการพยากรณ์ อ.ชัญญา แนะนำว่า หลายครั้งคนที่มาดูจะมีความทุกข์ใจหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ดังนั้น การทำหน้าที่ของนักพยาการณ์จะพูดอย่างไรให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่พูดเพื่อความสะใจ ต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารให้คนดูไม่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเกินไป” 

ไพ่ทาโร่ต์

โหราศาสตร์ใบไม้

หมากรุกจีน

              นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักพยากรณ์จากทีมงานสิริวัฒนาพยากรณ์หลากหลายศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทำนายโชคชะตาราศีในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งงาน อาทิ อ. คฑา ชินบัญชร ศาสตร์ไพ่ยิปซี, อ.ดาริฑกา ไพรสณฑ์ ศาสตร์ไพ่ทาโรต์, อ.นงลักษณ์ ศุภผล ศาสตร์ลายเซ็น-ดวง, อ.วงศ์วริศ เอี่ยมสำอางค์ ศาสตร์ไอดิน ไอธาตุ, อ.ปิยะมาศ ปรัชญาเกรียงไกร ศาสตร์โหราศาสตร์ไทยระบบจักรราศี เป็นต้น 

ภาพบรรยากาศจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

             ผู้สนใจเข้ารับการพยากรณ์สามารถซื้อบัตรพยากรณ์แบบวันต่อวันในราคาใบละ 400 บาท ในงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ”  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร. 0-2251-6458 หรือสอบถามภายในวันงาน 17-25 มิถุนายน 2560 โทร.  0-2610-9234

Facebook Comments Box