บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม วันรักนกเงือกในคอนเซ็ปต์ รวมใจให้นกเงือก เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” โดยได้รับเกียรติจาก สมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ร่วมด้วย สวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย HORNBILL ผศ. ดร. ประดน จาติกวนิช ประธานมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก , ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนพระราม 6)

Facebook Comments Box