ภาพ : สมัชชา อภัยสุวรรณ

             มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดตัวภาพ “พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” โดยใช้เทคนิก Wheat Pasting หรือ Put Up หนึ่งในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปิน Street Art ทั้ง 5 คน

              ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีขนาด 34×25 เมตร หรือขนาด 850 ตารางเมตร สูงเทียมตึก 12 ชั้น ใช้เทคนิก Wheat Pasting คือการแปะโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ ซึ่งเป็นเทคนิกที่ศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon, Kanaet, กิตตินนโท, TK31, ABI นิยมใช้ มาดำเนินงานทั้งหมด 17 วัน และมีตัวแทนนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กว่า 200 คนมาช่วยในการติดตั้ง

              ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะติดตั้งให้ชมไปจนถึงเดือนธันวาคม 2560

 

 

Facebook Comments Box