นิทรรศการภาพเขียนชุด “คิง ออฟ คิงส์” โดย มอร่า มอยนิฮาน ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

                 “คิง ออฟ คิงส์” นิทรรศการภาพเขียนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนางมอร่า มอยนิฮาน ศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านจิตรกรรมและดนตรี จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดแสดงที่แคสซี่ แกลเลอรี่ ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนนี้ เวลา 18:30 น. จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560

                  เธอได้รับแรงบันดาลใจในการวาดภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชุดนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ที่ ประดับอยู่อย่างโดดเด่นทั้งในวัดวาอาราม ตลาด และในทุกครัวเรือนในประเทศไทยมานานหลายทศวรรษ ในพระอิริยาบถที่คุ้นตาชาวไทยตลอด 70 ปี ของการครองราชย์ พระองค์ท่านทรงเป็นที่เคารพยกย่องทั้งในฐานะรัฐบุรุษ ภิกษุ ทหาร นักดนตรี นักวาดภาพ นักถ่ายภาพ นักประดิษฐ์ และนักกีฬา จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ท่านทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดประชาชน โดยทรงเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั่วประเทศรวมถึงในพื้นที่ทุรกันดารที่ห่างไกล ทรงพระราชดำเนินผ่านทุ่งนา และผืนป่า โดยทรงมีดินสอ แผนที่ และกล้องถ่ายรูป เพื่อทรงใช้เป็นเครื่องมือในการทรงงาน โดยพระองค์ได้ต่อสู้กับความทุกข์ยาก เพื่อเพิ่มพูนความสุขแก่พสกนิกรทั้งประเทศ

                  “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันรู้สึกรักและเลื่อมใสใน “พระราชาของปวงชน” ในประเทศไทย ผู้ทรงนำพาประเทศชาติไปข้างหน้า ผ่านการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อครั้งที่ฉันได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับประชาชนคนไทยนับแสนที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ภายใต้การอำนวยเพลงโดยอาจารย์ สมเถา สุจริตกุล ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและความเคารพที่คนไทยมีต่อพระองค์ท่าน” นางมอร่า กล่าว

                   ในปีแห่งการไว้ทุกข์นี้ นางมอร่าได้เยี่ยมชมนิทรรศการจำนวนมากที่พรรณนาถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจริยภาพตลอดพระชนพรรษาของพระองค์ ขณะที่คนไทยให้ความเคารพต่อพระอัจริยภาพทางด้านศิลปะ วรรณกรรมและดนตรี

                   “มีชาวทิเบตท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าผู้นำท่านนี้เป็นดวงดาวที่หายากมากที่ส่องแสงยามกลางวัน ขอน้อมเกล้าฯ อาลัยพระธรรมราชา ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นผู้ทรงธรรมเช่นนี้อีก” นางมอร่ากล่าวเพิ่มเติม

                   นิทรรศการภาพเขียนชุด “คิง ออฟ คิงส์” ของ มอร่า มอยนิฮาน จัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ ณ 23 บาร์ แอนด์ แกลเลอรี ซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าที่สวยงามของถนนเจริญกรุง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและวัฒนธรรม แกลเลอรีนี้จะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียง

Facebook Comments Box