“แสงแห่งพระบารมี” ขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และ สยามพิวรรธน์ จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี”...

Read More