ชมฟรี! การแสดงบัลเล่ต์-โอเปร่าพระเนมิราช รอบปฐมทัศน์โลก

พระเนมิราช เป็นผลงานการแสดงเรื่องที่ห้า ในคีตมหากาพย์ทศชาติ ซึ่งมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ...

Read More