“ฮอร์โมนมีบทบาทต่อสุขภาพ ความสุขและความยืนยาวของชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก โดยฮอร์โมน เหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ แต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายขาดความสมดุลของฮอร์โมน ก็จะมีผลกระทบทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือหงุดหงิดได้ง่ายขึ้น” ผู้ช่วยศาตราจารย์นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงบทบาทสำคัญของฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต สุขภาพและความยืนยาวของชีวิตคนเรา

ขาดสมดุลเพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้

               ระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนั้น อาจกระตุ้นให้เกิดปัญหาใหญ่ๆตามมามา เช่น น้ำหนักเพิ่ม ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย อารมณ์หงุดหงิดกระวนกระวาน หรือแม้แต่กระทั่งขาดความต้องการทางเพศได้เลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการขาดสมดุลฮอร์โมนนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย โดยไม่ทันได้มองถึงผลกระทบที่จะตามมามากมายจากการขาดสมดุลของฮอร์โมน

               การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวินิจฉัยสุขภาพ โดยแพทย์จะทำการตรวจวัดระดับของฮอร์โมนต่างๆของคนไข้ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการนอนหลับ การเผาผลาญพลังงาน อารมณ์และความต้องการทางเพศ โดยระดับฮอร์โมนที่สมดุลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รู้สึกอ่อนเยาว์ ดูดียิ่งขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น โดยแพทย์จะทำการอธิบายให้คนไข้ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของฮอร์โมนที่มีต่อสุขภาพและพลังชีวิต

 ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

               จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่?

               เราต่างทราบถึงความสำคัญของวิตามินและแร่ธาตุที่มีต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของวิตามินและแร่ธาตุที่เราต้องการเพื่อให้มีสุขภาพที่ดาสำหรับแต่ละบุคคลนั้นว่าต้องการในปริมาณเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นที่สงสัยกันอยู่ โดยที่การตรวจร่างการโดยทั่วไป หรือการตรวจสุขภาพประจำปีมักไม่ได้มีการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในเลือดเพื่อบ่งชี้ความต้องการแร่ธาตุและวิตามินในแต่ละบุคคล

               วิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเป็นอย่างมาก การขาดวิตามินและแร่ธาตุอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้และทำให้ดูแก่เร็วเนื่องจากเซลล์เกิด ‘อนุมูลอิสระ’ หรือเกิด ‘สนิม’ เข้ามารบกวนการทำงานของเซลล์ในร่างกายโดยไม่มีเกราะป้องกันที่เหมาะสม แต่ถึงแม้เราบริโภควิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ ร่างกายของเราอาจไม่สามารถดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุได้อย่างเหมาะสม เพราะยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม อายุ โภชนาการที่ไม่ดี การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ที่มีผลต่อความสามารถของร่างกายในการดูดซึมและนำวิตามินและแร่ธาตุไปใช้งาน

วิเคราะห์ภาวะโภชนาการของคุณ

               ดังนั้นควรมีการตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย เพื่อระบุหาสาเหตุของการขาดสมดุล และเพิ่มระดับสารอาหารที่ร่างกายยังมีไม่เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติ  เทียบจากปริมาณอ้างอิงมาตรฐานในการวัดระดับสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล ทำให้เราสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆ ตลอดจนลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายส่งผลให้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นอีกด้วย

ตรวจสุขภาพและความแข็งแกร่งของร่างกาย เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสำหรับการมีสุขภาพที่ดี

                การตรวจสุขภาพที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสุขภาพของคุณและป้องกันโรคต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การตรวจสุขภาพของเราแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไปตรงที่เราเน้นการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่ตรวจหาโรคที่เกิดขึ้นแล้ว แพทย์ของเราจะวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนของคุณ ระดับวิตามิน ระดับความแข็งแรงและดัชนีความยืนยาวของอายุ เราวิเคราะห์พันธุกรรมละอุปนิสัยการใช้ชีวิตของคุณ ตรวจหาสัญญาณของการเกิดโรคในปัจจุบันและในอนาคตปัญหาเรื้อรังต่างๆ เช่น  ความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย รวมถึงปัญหาทางอารมณ์และการนอนหลับอีกด้วย การตรวจสุขภาพมีประโยชน์โดยเฉพาะกับคนที่มีชีวิตประจำวันที่วุ่นวายและเคร่งเครียด ตลอดจนคนที่อยู่ในวัย 40 และ 50 ปีซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยจากการใช้ชีวิตและโรคที่มาพร้อมกับวัย

               ที่ไวทัลไลฟ์ เราเชื่อว่าการตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการป้องกันโรคและดูแลรักษาสุขภาพอย่างครอบคลุม แพทย์ของเรามีความชำนาญในการตรวจร่างกายประจำปีอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้คนเข้าใจว่าจะดูแลสุขภาพและปลอดจากโรคได้อย่างไร

Facebook Comments Box