พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดแสดงนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”
ชมความงดงามฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ผ่านเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

          นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและต่างชาติตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

          ภายในนิทรรศการยังได้จัดแสดงฉลองพระองค์ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลก ตราตรึงในความงดงามของผ้าไทยและลายปักอันวิจิตรบรรจง อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรี และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ผลงานการออกแบบของปิแอร์ บัลแมง ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทย และฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย จากห้องเสื้อบัลแมง ผลงานการออกแบบของอีริก มอร์เทนเซน ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อวาเลนติโน่ และฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของธีระพันธ์ วรรณรัตน์ เป็นต้น

         นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง ๑ – ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Facebook Comments Box