การท่องเที่ยวสิงคโปร์ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่
“Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์

                 การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ที่งาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017 เพื่อส่งเสริมประเทศสิงคโปร์ในตลาดต่างประเทศ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ โดยแบรนด์ดังกล่าวจะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณ และตัวตนที่จริงแท้อันลึกซึ้งของประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ร่วมกับนักท่องเที่ยว ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คน ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจ และความทะเยอทะยานของพวกเขา นอกจากนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ยังได้เปิดตัว ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes) และแนะนำอินฟลูเอนเซอร์สองคนแรกของแคมเปญภายในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์

                  นายชาง ชี เพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก โดยได้รับการยอมรับทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง ความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน และความง่ายต่อการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนในปัจจุบันก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวก็ความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พร้อมกับเริ่มมองหาโอกาสในการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์กับสถานที่ที่ไปเยือนในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้น แบรนด์ใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสารถึงคุณค่าของสิงคโปร์ ผ่านการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สิงคโปร์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นบนเวทีต่างประเทศ

                 “แทนที่สิงคโปร์จะเป็นที่รู้จักในด้านปัจจัยการอำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ภายใต้แบรนด์ Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เราต้องการที่จะสร้างความผูกพันระดับบุคคลที่ลึกซึ้งมากขึ้น ระหว่างสิงคโปร์ กับเพื่อนๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของทุกความชอบที่ใช่ ที่เป็นไปได้จริง เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รู้จัก เรียนรู้ และรักคนสิงคโปร์ วัฒนธรรมสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดความผูกพันในด้านบวกกับสิงคโปร์ และจะนึกถึงพวกเราเสมอเมื่อพวกเขาวางแผนไปเที่ยวครั้งต่อไป” นายชาง ชี เพย์ กล่าว

ชาง ชี เพย์

ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์

                  ในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ให้เกิดขึ้น STB และ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board – EDB) ได้เริ่มดำเนินการสำรวจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน ถึงความหมายของสิงคโปร์ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในสิงคโปร์ และในประเทศต่างๆ อีก 10 ประเทศ[1] โดยผู้เข้ารับการสำรวจมีความเห็นว่า แนวคิดเรื่อง ‘ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passion)’ และ ‘ความเป็นไปได้ (Possibilities)’ คือสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของสิงคโปร์ดีที่สุด โดย ‘ความเป็นไปได้’ นั้นสื่อถึงสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายในการเดินทาง ส่วน ‘Passion’ ก็คือแรงผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้

                  ด้วยวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากแนวคิดของแบรนด์ก่อนหน้านี้ Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อจับจิตวิญญาณของประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบที่สร้างความใกล้ชิด และความผูกพัน ทั้งนี้ แบรนด์ดังกล่าว ยังดำเนินการสอดคล้องไปกับความต้องการของสิงคโปร์ในการดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการตอกย้ำสิงคโปร์ในฐานะตัวเลือกอันดับหนึ่งของจุดหมายด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน

                  ภายในงาน STB ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ “This is Where” โดยภาพยนตร์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆของสิงคโปร์ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันด้านบวกกับสิงคโปร์ ด้วยการรวบรวมความหลากหลายทั้งในแง่ของผู้คน สถานที่ และความมีใจรักในสิ่งต่างๆ ในสิงคโปร์เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของประเทศ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ดังกล่าวจะถูกออกอากาศในช่องทางสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งในโซเชียล มีเดีย และเว็บไซต์หลัก VisitSingapore.com

เอ็ดเวิร์ด โค

ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)

                  เพื่อสร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย STB ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนสนใจและมีใจรัก จึงเป็นที่มาของการแบ่ง ‘ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)’ ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ Foodies, Explorers, Collectors, Action Seekers, Culture Shapers, Socialisers และ Progressors

                  นายเอ็ดเวิร์ด โค ผู้อำนวยการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จากการไปเที่ยวแต่ละครั้ง ภายใต้แนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ แทนที่ STB จะบอกนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนว่า พวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างที่สิงคโปร์ เช่น ทานอาหาร ช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง หรือลองเล่นกีฬาและผจญภัยสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำ แต่ STB เลือกที่จะดึงดูดความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งประเภทตามความมีใจรักในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน

                  “ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่นอกเหนือขอบเขตด้านอายุ ศาสนา ถิ่นที่อยู่ แม้กระทั่งเพศ เราอยากเชิญชวนให้คุณได้มาพบกับผู้คนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกับคุณ และสัมผัสประสบการณ์ ณ สถานที่ซึ่งช่วยให้คุณปลดปล่อยความมีใจรักในสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านการสร้างเรื่องราวและความทรงจำในแบบฉบับของคุณเอง” นายเอ็ดเวิร์ด โคกล่าว

                   นอกจากนี้ STB ยังได้เปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแบรนด์แคมเปญใหม่ ได้แก่ นักแสดงชื่อดังที่รักอาหารเป็นชีวิตจิตใจ “ชาคริต แย้มนาม” และ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นเจ้าของเพจ The Walking Backpack “ปั้น – จิรภัทร พัวพิพัฒน์”

                   คุณเชอร์ลีน เซีย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สิงคโปร์สามารถจุดประกายความมีใจรักในสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ได้อย่างแข็งแรงด้วยการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบต่างๆ เราได้เลือกอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ ซึ่งมีความรักในสิ่งที่พวกเขาทำ และมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรักในสิ่งเหล่านั้นให้นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้ฟัง โดยอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ จะร่วมกับเราในการบอกเล่าเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเอง ว่าสิงคโปร์ได้ทำให้ทุกความชอบที่ใช่ของพวกเขาเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ”

[1] ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน และเบลเยียม

Facebook Comments Box