มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับสยามพิวรรธน์ และสยามพารากอนจัดนิทรรศการ
“บรมกษัตริยาธิราช” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

mk3_6328

            มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ วังสระปทุมซึ่งเป็นสถานที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงพระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการเผยแผ่เรื่องราวอันทรงคุณค่าโดยถ่ายทอดผ่านการจำลองบรรยากาศวังสระปทุมมาไว้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ให้ประชาชนได้ร่วมกันรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-18 ธันวาคม 2559 โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน

mk3_6351

          บรรยากาศภายในงานแถลงข่าว จำลองส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการครั้งนี้
          นิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” เป็นนิทรรศการที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จครองสิริราชสมบัติยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของนานาประเทศ นับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.2489 จนถึง พ.ศ.2559 รวมระยะเวลายาวนานถึง 70 ปี ซึ่งภายในงานนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ปฐมนิวาสราชสถิต ภาคแห่งการแสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย พิพิธราชกรณีย์ เป็นภาคที่ประกอบด้วยเรื่องการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทยตลอดจนมนุษยชาติ ราชสดุดีสรรพสกล ภาคแห่งสาระเกี่ยวกับการถวายราชสดุดี และมหาภูมิพลปรมานุสาสน์ ภาคแห่งการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พสกนิกร

mk3_6289

         ภายในงานนิทรรศการยังจะได้ชมการจำลองภาพโฮโลแกรม 3 มิติของรถเข็นที่ทรงเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่ทรงได้รับการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระเกียรติยศ ให้ได้ชมราวกับภาพเสมือนจริง นอกจากนั้นมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะมีการแจกโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมยากให้แก่ผู้มาร่วมชมนิทรรศการทุกวันวันละ 9,999 ภาพอีกด้วย

mk3_6290

          ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดื่มด่ำกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยในงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” ได้ระหว่างวันที่ 5-18 ธันวาคม 2559 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Facebook Comments Box