คอลเกต โททอล จัดกิจกรรม “Colgate Total Health Mini Marathon ครั้งที่ 3”
นำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิพอ.สว.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดีขึ้น

การดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิ พอ.สว

การดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิ พอ.สว

              ยาสีฟัน คอลเกตโททอล ยาสีฟันชั้นนำระดับโลก จัดกิจกรรม “Colgate Total Health Mini Marathon ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด  Healthy Mouth Healthy Body สนับสนุนให้คนไทยมี สุขภาพช่องปากดี ร่างกายแข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพมาร่วมวิ่งมินิมาราธอน ให้ร่างกายและจิตใจ  แข็งแรงสมบูรณ์  รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว.

นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

              นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คอลเกต โททอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงเชิญชวนบุคคลที่รักสุขภาพและใส่ใจสุขภาพช่องปากมาร่วมกัน ทำ “กิจกรรม Colgate Total Health Mini Marathon ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด Healthy Mouth Healthy Body  โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสนับสนุนการบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะทรงช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งขาดแคลนบริการทางทันตกรรมให้มีสุขอนามัยที่ดี” 

ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรม พอ.สว

             ด้านทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรม พอ.สว. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์และการดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกล ว่า “ในพื้นที่ประเทศเราก็ยังมีพื้นที่ทุรกันดารอยู่ไม่น้อย ซึ่ง พอ.สว. ก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเน้นเข้าไปในที่ที่ระบบสาธารณสุขปกติเข้าไปไม่ถึง โดย พอ.สว.ก็จะมีการทันตกรรมเพื่อประชาชนด้อยโอกาส  กิจกรรมที่มูลนิธิเราจัดเองในส่วนงานของทันตกรรมนั้นมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด แต่ละทริปของหน่วยที่ดูแลในพื้นที่สูงจะออกเดินทางไปอย่างน้อยต้องมีงบประมาณหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เหตุที่ค่าใช้จ่ายสูงเพราะข้างบนไม่ค่อยมีเครื่องมือ  การได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสา หรือ เงินสมทบทุน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสมากขึ้น”

การดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิ พอ.สว

การดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิ พอ.สว

             คอลเกต โททอล จึงเชิญชวนประชาชนที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรม “Colgate Total Health Mini Marathon  ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 5.00-9.00น. ณ ลานกิจกรรมด้านนอก ศูนย์การค้า Siam Discovery โดยแบ่งเป็นประเภท มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 กม. และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun-Run) 4.5 กม. พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าประลองความแข็งแรงเพื่อชิงผลิตภัณฑ์ Colgate และลงสนามวิ่งไปยิ้มไป เพื่อลุ้นตำแหน่ง “Colgate Smile” นักวิ่งยิ้มสวย ขวัญใจ Colgate

การดำเนินงานของบริการทันตสาธารสุขแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิ พอ.สว

Facebook Comments Box