ศูนย์การค้าเกษร ร่วมกับ 32 ศิลปินชั้นนำ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน”

father-of-our-nation-04

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ ณัฐณิฐ ไกรเพิ่ม

          ศูนย์การค้าเกษร เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชื่นชมความงดงามอันวิจิตรของผลงานศิลป์หลากหลายแขนง จากฝีมือการสร้างสรรค์ของศิลปินชั้นนำ 32 ท่านของประเทศไทย อาทิ อคิน กาญจนโภคิน, อนินท์ บุญโนทก, อติ กองสุข, ชลันธรณ์ เมนะคงคา, คัมภีร์ ทัพน้อย, ก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์, พเยาว์ บุตรสำราญ, นฤดล กาฬดิษฐ์, ณัฐณิฐ ไกรเพิ่ม, สุรกิจ ธรรมาสถิตย์, สุริยการ กิจสำเร็จ, ธนสาร คณะเกษม,ติณณา หงส์งาม, ยุรี เกนสาคู, ธนกร บุญลือ,ธนากร สารารักษ์ ฯลฯ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรักจากดวงใจ และความทรงจำที่งดงาม จนเป็นผลงานศิลปะ 32 ชิ้นงาน ในนิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตลอดจนถึงช่วงเวลาการครองสิริราชสมบัติทั้ง 70 ปี ด้วยเทคนิคการวาดภาพทั้ง Painting (ภาพวาด), Digital Painting (ภาพวาดดิจิทัล), Digital Collage Painting (ภาพปะติดดิจิทัล) และ Mixed Media Painting (ภาพวาดสื่อผสม) เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

father-of-our-nation-03

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ ชลันธรณ์ เมนะคงคา

father-of-our-nation-01

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ อนินท์ บุญโนทก

father-of-our-nation-02

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ ก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์

          พร้อมเชิญชวนลูกค้าเกษรและผู้ที่สัญจรไปมาในย่านราชประสงค์ ตลอดจนประชาชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ร่วมชื่มชมและเป็นเจ้าของผลงานศิลปะในนิทรรศการ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายผลงาน (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จะนำไปสมทบทุน ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

father-of-our-nation-06

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ ยุรี เกนสาคู

father-of-our-nation-07

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ อคิน กาญจนโภคิน

father-of-our-nation-05

ฝีมือการสร้างสรรค์ของ นักรบ มูลมานัส

          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน” พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จาก 19 แบบจาก 19 ศิลปิน (ผลิตในจำนวนจำกัด) ได้ทุกวันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 – 6 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเกษร หรือสอบถามรายะเอียดของนิทรรศการและสั่งจองผลงานศิลปะได้ที่ “Gaysorn Concierge” โทร.02-656-1149

Facebook Comments Box