โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และ สยามพิวรรธน์ จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี”
เชิญประชาชนชาวไทยร่วม “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ”
พร้อมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ผลงานสุดวิจิตรจากนักศึกษาจิตอาสา 

seng-tian-006

บรรยากาศพิธีเปิดงาน แสงแห่งพระบารมี

          เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ ภาคภูมิแผ่นดินไทยเติมความภูมิใจให้เต็มชาติ และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมจัดงาน “แสงแห่งพระบารมี” เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเขียนคำปณิธาน “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” เพื่อนำไปประดับต้นไม้แห่งคำปณิธานขนาดยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร ตกแต่งกิ่งก้านด้วยแสงไฟงดงามสว่างไสว เปรียบเสมือนแสงแห่งพระบารมีอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล พร้อมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร รวมความยาวกว่า 33 เมตร ผลงานสุดวิจิตรสร้างสรรค์โดยนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสา  ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

seng-tian-007

จากซ้าย ชนิสา ชุติภัทร์,พาสินี ลิ่มอติบูลย์, ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และ เกตุวลี นภาศัพท์

          สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ ประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รองประธานกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, พาสินี ลิ่มอติบูลย์, เกตุวลี นภาศัพท์ กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด, คณะผู้บริหาร โครงการ ภาคภูมิแผ่นดินไทยเติมความภูมิใจให้เต็มชาติ, คณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และเหล่าศิลปินนักแสดงมาร่วมงาน โดยมีการบรรเลงเพลงจากวง Jazz Combo ในเพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงแผ่นดินของเรา และเพลง  ในหลวงของแผ่นดิน นอกจากนี้คณะประสานเสียงจิตรลดาทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบันของโรงเรียนจิตรลดา ร่วมขับร้อง 2 บทเพลงพิเศษ ได้แก่เพลงความฝันอันสูงสุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้ทรงประพันธ์ทำนอง และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งเนื้อร้อง และเพลง ๙ เดินต่อไป แต่งเนื้อร้องโดย ดลชัย บุณยะรัตเวช ทำนองโดย พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ และเรียบเรียงโดยอภิสิทธิ์ วงศ์โชติ จากนั้นประธานในพิธีร่วมกันเปิดไฟต้นไม้แห่งคำปณิธาณ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเขียนคำปณิธาน “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” พร้อมร่วมชมบรรยากาศในงาน

seng-tian-008

ชนิสา ชุติภัทร์, วรนุช ภิรมย์ภักดี และพาสินี ลิ่มอติบูลย์

seng-tian-004

หมอก้อง-สรวิชญ์ และ แพนเค้ก-เขมนิจ

seng-tian-003

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนักศึกษาจิตอาสา          

          สำหรับการจัดแสดง พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการนำพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ กษัตริย์นักการช่าง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร , กษัตริย์การเกษตร โดยสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์, กษัตริย์ศิลปิน โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกษัตริย์นักดนตรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจิตอาสาต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมซึมซัมถึงพระจริยวัตร อันงดงาม ซึ่งสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี

seng-tian-002

คณะประสานเสียงจิตรลดาทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบันของโรงเรียนจิตรลดา ร่วมขับร้อง 2 บทเพลงพิเศษ ได้แก่เพลงความฝันอันสูงสุด และ เพลง ๙ เดินต่อไป

seng-tian-001

บริเวณงานแสงแห่งพระบารมี ณ พาร์ค พารากอน

        ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ในงาน “แสงแห่งพระบารมี” ร่วมเขียนคำปณิธานบนแผ่นป้าย “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” พร้อมชมผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ความยาวกว่า 33 เมตร และกิจกรรมอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 24  พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

Facebook Comments Box