มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำทีม พนักงาน ตัวแทนและประชาชนชาวไทย เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการเอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ครั้งที่ 3 (AIA Sharing A Life Day 3)  

dscf2871

          โดยจับมือมูลนิธิกาญจนบารมี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ จัดรถเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยง และบริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายแรงให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ยังสานต่อการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา การทำความสะอาดและปรับปรุงสวนสาธารณะ รวมทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกัน 10 จุดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 สถานที่ ได้แก่ สวนลุมพินี สถานีรถไฟหัวลำโพง โรงเรียนวัดดอกไม้ และโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โดยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างทุ่มเทเวลาและพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนทั่วประเทศ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอในการเป็นบริษัทที่ “เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ” เราได้สร้างสรรค์ 3 แนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม นั่นคือ

dscf2789

         1. Sharing Knowledge หรือ “การแบ่งปันความรู้” ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนกว่า 34 แห่งทั่วประเทศ

aia_0015-demoresize

          2. Sharing Health หรือ “การส่งเสริมด้านสุขภาพ” มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ เช่น AIA Operation Smile ช่วยเหลือการผ่าตัดให้เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยเราได้มอบรอยยิ้มกลับคืนให้กับเด็กๆไปมากกว่า 2,600 รอยยิ้มแล้ว นอกจากนั้น ยังมีโครงการ AIA New Leg New Life สนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้ผู้ยากไร้กว่า 2,400 ขา และล่าสุดคือการสนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 300 รายในปีที่ผ่านมา

dscf3174

          3. Sharing to Community หรือ “การแบ่งปันสู่สังคม” โดยโครงการ AIA Sharing a Life Day หรือวันทำดีร่วมกัน นี้ถือเป็นการบูรณาการ 3 แนวทางหลักในด้านดังกล่าวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบได้ในเวลาเพียง 1 วัน โดยมุ่งช่วยยกระดับคุณชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจที่ทำให้ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ครั้งที่ 3 ผ่านพ้นไปได้อย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นพลังพนักงาน พลังตัวแทน ตลอดจนพลังลูกค้า และพลังอันยิ่งใหญ่จากประชาชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

dscf3010aia_0002-demoresize

          ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจที่ทำให้ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ครั้งที่ 3 ผ่านพ้นไปได้อย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นพลังพนักงาน พลังตัวแทน ตลอดจนพลังลูกค้า และพลังอันยิ่งใหญ่จากประชาชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box