มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว 3 นิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปี ในโครงการ ‘น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน’ เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

               

                นิทรรศการ ‘ดิน น้ำ ป่า ฟ้า’ แรงบันดาลใจจากพ่อ จัดแสดงที่ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2560

                เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,865 โครงการ ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถโดยการนำเสนอผ่านผลงานจำนวน 90 ชิ้น จาก 45 ศิลปิน รวมทั้งนักออกแบบ กราฟิกดีไซเนอร์ ปราชญ์ท้องถิ่น และเยาวชน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่พสกนิกรของพระองค์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

                นิทรรศการ ‘พระราชาในดวงใจ’ จัดแสดงที่ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560

                เป็นนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ที่เกิดจากความพยายามที่จะจัดแสดงงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยความร่วมมือของกลุ่มศิลปิน นักสะสมผลงานศิลปะ และองค์กรต่างๆ ที่รวบรวมภาพเขียนจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพถ่าย นำมาจัดแสดงอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างมีนัยยะ ผ่านการนำเสนอผลงานที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นขณะพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ และผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต ด้วยความอาลัยและรำลึกถึงพระองค์ท่าน นำมาจัดแสดงให้คนไทยได้เห็นถึงแรงบันดาลใจที่กลุ่มศิลปินมีต่อพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปินอย่างแท้จริง

                นิทรรศการ ‘ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ จัดแสดงที่ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561

                นิทรรศการนี้เริ่มต้นจาก พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เนื่องจากทรงเห็นว่ามีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ให้คนไทยได้ชมเป็นจำนวนมาก จึงมีพระประสงค์ให้สมาคมฯ นำมาเผยแพร่ โดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีทั้งที่เคยเผยแพร่และยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ทางสมาคมถ่ายภาพฯ จึงได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้อัญเชิญภาพมาจัดแสดงในครั้งนี้

                 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่อัญเชิญมาจัดแสดงทั้งหมดแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่  ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง อีกทั้งระหว่างชมนิทรรศการจะมีการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งและความประทับใจในระหว่างชื่นชมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขององค์อัครศิลปิน

                  ผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. (02) 214-6630 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่: www.facebook.com/paccpage

Facebook Comments Box