พิธีเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
“ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์”

               เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6” ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะผู้จัดงาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

              นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์” มีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 21 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 40 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงาน เป็นการนำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ในรูปแบบเหมือนจริง จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box