โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และ สยามพิวรรธน์ จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี” ภายในงานมีการแสดงพิเศษวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) พร้อมด้วยศิลปินชื่อดังมาร่วมขับขาน บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า และร่วมเขียน “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” พร้อมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ผลงานสุดวิจิตรจากนักศึกษาจิตอาสา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา

วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ BSO พรัอมกับสุดยอดพลังเสียงของ 3 DIVA เมืองไทย รัดเกล้า อามระดิษ นภาดา สุขกฤต และธีรนัยน์ ณ หนองคาย

          เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมจัดงาน “แสงแห่งพระบารมี” เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเขียนคำปณิธาน “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” เพื่อนำไปประดับต้นไม้ยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร ซึ่งตกแต่งด้วยแสงไฟงดงามสว่างไสว เปรียบเสมือนแสงแห่งพระบารมี อันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล พร้อมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมความยาวกว่า 33 เมตร ผลงานสุดวิจิตรสร้างสรรค์โดยนักศึกษาจิตอาสา ได้มีการนำพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ กษัตริย์นักการช่าง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร , กษัตริย์การเกษตร โดยสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์, กษัตริย์ศิลปิน โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกษัตริย์นักดนตรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจิตอาสาต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมซึมซับถึงพระจริยวัตร อันงดงาม ซึ่งสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี

นักแสดงเด็กจากสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล

นักร้องจาก KPN (จากซ้าย) บอม, ทราย, เอก

          ภายในงานมีการแสดงพิเศษจากวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra) โดยมีศิลปินชื่อดัง อาทิ รัดเกล้า อามระดิษ, นภาดา สุขกฤต และธีรนัยน์ ณ หนองคาย ร่วมด้วย นักแสดงเด็กจากสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล 2557, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ทราย ,น้ำหวาน ,บอม จาก KPN และเหล่าซุป’ตาร์ ตัวน้อยจากเวที เดอะ วอยซ์ คิดส์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

การแสดงพิเศษจากวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO)

บรรยากาศภายในงานแสงแห่งพระบารมี

          ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ในงาน “แสงแห่งพระบารมี” และร่วมเขียนคำปณิธานบนแผ่นป้าย “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ” พร้อมชมผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ความยาวกว่า 33 เมตร และกิจกรรมอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

Facebook Comments Box