บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามจากการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เผยถึงความสำเร็จจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ประกาศให้นวัตกรรมของ APCO เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทยสำหรับดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS โดยมีการพิจารณาจากข้อมูลดังนี้

  • นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ APCO โดยการรับรองของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าเป็นการวิจัยที่มีมาตรฐาน
  • ผลจากการวิจัยร่วมได้พิสูจน์ว่า สูตรสารสกัดเสริมฤทธิ์จากมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก เพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนักภูมิคุ้มกันวิทยาพิสูจน์แล้วว่า เม็ดเลือดขาวทั้งสอง นอกจากจะช่วยจัดการกับเชื้อไวรัสแล้ว ยังร่วมกันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม
  • เกิดการทดสอบในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านอยู่แล้ว สรุปได้ผลว่า นวัตกรรมดังกล่าวเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 และลดเชื้อ HIV ลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ติดเชื้อฉวยโอกาสอาการหายได้ในเวลา 2-3 เดือน
  • APCO ใช้นวัตกรรมดังกล่าวในโครงการ CSR ยกระดับชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านแกร์ด้า และได้พิสูจน์ว่าเด็กทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น อาการของเด็กที่ติดเชื้อฉวยโอกาสก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเด็กที่เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายอาการก็ดีขึ้น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปีแล้ว

               APCO จึงใช้นวัตกรรมแห่งชาติไทยนี้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ 128 คน ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการเพิ่มจำนวน CD4 และลดจำนวน HIV และขยายโครงการ CSR ต่อไปดังนี้

  1. ทำให้ผู้ติดเชื้อที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 Cells/cu.mm ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส 20 ราย รอดพ้นจากความเสี่ยงโดยมี CD4 มากกว่า 200 Cells/cu.mm ทุกรายภายใน 1 เดือน
  2. ช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายที่มีโรครุนแรง เช่น มะเร็งในสมอง และในส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ติดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส รอดพ้นจากการเสียชีวิต และกลับมามีสุขภาพแข็งแรง
  3. ล่าสุด ได้ช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัส สามารถเพิ่ม CD4 ขึ้น ไวรัสโหลดจำนวนลดลงจนตรวจไม่พบเชื้อแล้ว และมีสุขภาพแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง คือเกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์ จนถึงปัจจุบันจำนวน 8 ราย รายแรกไม่พบเชื้อแล้วเกือบ 6 ปี รายที่สองตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องมา 20 เดือน จึงตัดสินใจหยุดการใช้นวัตกรรม APCO และก็ยังตรวจไม่พบเชื้อเช่นเดิม หากเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง อาจหมายความว่า นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO ได้ช่วยให้ผู้ติดเชื้อปลอดจาก HIV แล้ว

               ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นแม้กระทั่งหวัด จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดภาวะ HIV สงบหรือหมดฤทธิ์ได้แน่นอน และอาจทำให้ปลอดจากเชื้อ HIV ได้ด้วย นับเป็นความสำเร็จที่ล้ำหน้ากว่านักวิทยาศาสตร์ชาติอื่นๆ จากทั่วโลก

               นวัตกรรมแห่งชาติไทยจึงกลายเป็นนวัตกรรมโลก ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และการประกาศนวัตกรรมนี้ในประเทศไทย บริษัท APCO China ได้ถ่ายทอดสดไปยังประเทศจีนในเวลาเดียวกันด้วย

Facebook Comments Box