แอร์โรว์ (Arrow) ในฐานะผู้นำเครื่องแต่งกายชายในประเทศ ได้เริ่มโครงการ ‘แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้’ มาตั้งแต่ปี 2553 และได้ร่วมบริจาคเสื้อเหลือใช้ในโครงการ ‘แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก’ ให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น ‘สำนักนายกรัฐมนตรี’ เพื่อมอบต่อไปยังประเทศเฮติ และญี่ปุ่น ‘มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก’ ‘มูลนิธิกระจกเงา’ ‘มูลนิธิสิกขาเอเชีย’ ‘มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท’ ‘มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม’ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอด

              ในปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ ได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเหลือใช้ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จำนวน 100 กล่อง ที่ร่วมบริจาคในโครงการ ‘แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก’ ปีที่ 8 เพื่อนำมามอบให้กับ ‘โครงการเหลือ-ขอ’ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ ของ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ โดยมี ครูอ๊อด-สุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

              ทั้งนี้ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว

              ซึ่งขณะนี้ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ ได้ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อนำมาให้เด็กภายในมูลนิธิฯ รวมถึงนำไปจำหน่าย สำหรับหารายได้เข้ามาเป็นค่าเทอม และสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในการดูแลกว่า 200 ชีวิต ซึ่งเด็กของบ้านนกขมิ้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณคนละ 3,000 บาทต่อเดือน รวม 200 คนประมาณ 600,000 บาท ปัจจุบันพบว่ารายได้ที่จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในมูลนิธิฯ ยังค่อนข้างอยู่แบบเดือนชนเดือน ทำให้ต้องหาช่องทางในการเงินเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม

              ดังนั้น การเปิดรับบริจาคใน ‘โครงการเหลือ-ขอ’ ของ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ จะเปิดต่อเนื่องไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับผู้ที่สนใจและมีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ที่ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย หรือส่งพัสดุไปรษณีย์ไปที่ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ ตู้ปณ. 3 ปณศ. มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือโทร. (081) 432-1890, (094) 940-0606, (02) 375-6497, (02) 375-2455

              และสามารถกดติดตามและถูกใจได้ที่หน้าเพจ Facebook: https://www.facebook.com/baannokkamin เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

Facebook Comments Box