เรื่อง : ขาว-ดำ

                เส้นทางความสำเร็จของแต่ละบุคคลนั้น สั้น-ยาว-ยาก-ง่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลักการ แนวคิด ความสามารถ หรือแม้กระทั่งจังหวะเวลา

                วิน อุดม รัชตวนิชย์ ดีกรี ‘ดอกเตอร์’ สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ได้ด้วยปรัชญา ‘ตั้งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เจาะลึก วางแผน ลงมือทำตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อบรรลุเป้าหมาย’

                กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ดร.วินมีประสบการณ์การทำงานในเส้นทางธุรกิจ ด้านการเงินและการลงทุน ทั้งด้านการบริหารงาน กางวางกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทาย ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST

                นอกเหนือจากนั้น ดร.วินยังฝักใฝ่ในงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สาธารณชนและองค์กรต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และThai Professional Finance Academy (Thai PFA) รวมถึงเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

                จากสภาวะขาดทุนมากว่าสิบปี พลิกกลับมาทำกำไร ตอนนี้เคทีบีเอสทีสามารถทำกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานและโมเดลธุรกิจแบบสากล ที่ไม่ได้มองว่าบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเพียงธุรกิจเดียว คือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์เท่านั้น แต่มองว่า บริษัทหลักทรัพย์ยังสามารถให้บริการลูกค้าและนักลงทุน ได้เทียบเท่ากับสถาบันการเงิน ผมใช้หลักการนี้ในการขยายธุรกิจการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้าและนักลงทุน ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น

                ผู้นำรุ่นใหม่ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังต้องมีความคล่องแคล่ว และเฉียบขาดในการตัดสินใจด้วย ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ผมเน้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพครับ เพื่อผลักดันการปรับปรุงองค์กรให้ก้าวหน้า พยายามสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และผลักดันให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด

                การทุ่มเทให้กับงานที่ทำอย่างเต็มที่และตลอดเวลา คือหลักการทำงานที่ผมยึดถือมาตลอด ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ต้องเดินหน้าแก้ไขให้ลุล่วงผ่านไปให้ได้ และอีกประการสำคัญคือ งานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่เรามีความชอบและมีความถนัด เพื่อที่เราจะได้ใช้ความสามารถที่เรามีและเชี่ยวชาญ ทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

                ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือสิ่งสำคัญถัดมา เพื่อที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่เราต้องการ รวมถึงการวางแผนก่อนลงมือทำ เพื่อที่เราจะสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ว่า เราจะลงมือทำงานอะไรเป็นอันดับแรก และงานแต่ละชิ้นต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง หรือต้องประสานงานกับใคร กับหน่วยงานใดบ้าง

                การทำงานร่วมกันของบุคลากรต่างๆ เป็นอีกข้อที่ผมให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นการใช้ความสามารถของทุกคนในการขับเคลื่อนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกคนและกับองค์กรด้วย และสุดท้ายคือ การลงมือทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ข้อนี้เป็นหลักการทำงานที่ผมดำเนินมาตลอดเช่นกัน เพื่อให้การทำงานเกิดความร่วมมือและความเข้าใจแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ แก่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายด้วย

                การเงินดี ชีวิตดี ผมมีแนวทางการบริหารเงินส่วนตัวพื้นฐานคือ ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ นอกจากใช้เงินเพื่อลงทุนให้เกิดประโยชน์แล้ว ผมยังกระจายใช้เงินเพื่อความสุขด้วย เช่น การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การเสาะหาอาหารอร่อยกิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมกับครอบครัวจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน หรือใช้เงินเพื่อซื้อของสะสมอย่างไวน์ ผมชอบซื้อเก็บ อาจเพราะผมชื่นชอบการดื่มมาตั้งแต่สมัยเรียนวิศวะที่จุฬาฯ แล้ว หรือนาฬิกา ซึ่งผมมองว่าเป็นการซื้อเพื่อลงทุนมากกว่าการสะสม เนื่องจากนาฬิกาบางรุ่นพอมูลค่าสูงขึ้นผมก็จะขาย และเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ที่ผมชอบ

Facebook Comments Box