เรื่อง : อูน               

                สัปดาห์ที่ผ่านมา สวิตเซอร์แลนด์ประกาศยินยอมให้เกย์สามารถบริจาคเลือดได้แล้ว มองในแง่ดี นั่นคือคืบก้าวใหม่ที่น่ายินดีในความเสมอภาคของเกย์และเลสเบี้ยน ถ้าหากปราศจากเงื่อนไขที่ตามมาว่า เกย์ผู้บริจาคจะต้องงดกิจกรรมทางเพศตลอด 1 ปีก่อนบริจาคเลือด!

                เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา หน่วยรับบริจาคเลือดในกาชาดของสวิตเซอร์แลนด์ได้เสนอกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดที่เป็นเกย์ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ Swissmedic กระทั่งได้รับความเห็นชอบ มีมติให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2017

                กาชาดของสวิตเซอร์แลนด์ให้เหตุผลว่า กฎระเบียบเดิมมีผลกระทบโดยตรงกับเกย์ ทำให้สถิติผู้บริจาคเลือดมีจำนวนน้อยลง แต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นคือ การก้าวพ้นจากทัศนคติเก่าๆ ที่คล้ายจำกัดหรือกีดกันการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ

                มิเคล รูแดง ประธานร่วมขององค์กร Pink Cross ซึ่งเป็นกลุ่มเกย์ในสวิตเซอร์ ให้ความเห็นว่า กฎระเบียบใหม่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เพราะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง “จะให้เรางดมีเซ็กซ์ทั้งปี เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการบริจาคเลือดงั้นหรือ เราต้องการแค่มีส่วนร่วมกับสังคมเหมือนกับคนทั่วๆ ไป”

                ทำไมเกย์ถึงไม่มีคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด?

                หลังจากการแพร่กระจายของเอดส์ในช่วงทศวรรษ’70 กาชาดสากลได้ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดว่า ชายใดที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันตั้งแต่ปี 1997 จะไม่ได้รับอนุญาตให้บริจาคเลือด ข้อห้ามดังกล่าวในเมืองไทยก็ยังถือปฏิบัติอยู่

                กลุ่ม LGBT ในเยอรมนีตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหว เรียกร้องให้มีการแก้กฎระเบียบเดิมเรื่องคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎหมาย ‘คู่สมรสเพศเดียวกัน’ ที่เพิ่งผ่านมติเห็นชอบของสภาเมื่อวันศุกร์ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

                ในกลุ่มประชาคมร่วมยุโรป (EU) ซึ่งมีสมาชิก 28 ประเทศนั้น ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย อิตาลี แลตเวีย โปแลนด์ โปรตุเกส และสเปน

เครดิต: www.bento.de / www.watson.ch / www.tagesanzeiger.ch / www.queer.de   

Facebook Comments Box